Lyžovanie je nádherný šport, pri ktorom si precvičíte celé telo, užijete si krásny výhľad a čerstvý vzduch. Ako každý šport aj lyžovanie nesie so sebou určité riziká. Stačí však trochu predvídavosti a ohľaduplnosti a lyžovačka bude pre všetkých príjemným zážitkom.

Tieto pravidlá sú známe aj ako Biely kódex a prečítať si ho môžete práve tu:

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA NA LYŽIARSKEJ TRATI

1. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM
Každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie a život, nespôsobil škodu sebe alebo inému.

2. OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SPÔSOBU JAZDY
Lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.

3. VOĽBA SMERU JAZDY
Lyžiar jazdiaci vzadu musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor na smer a na spôsob jazdy.

4. PREDBIEHANIE
Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor na smer aj na spôsob jazdy.

5. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ
Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný presvedčiť sa, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.

6. ZASTAVENIE A STÁTIE
Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.

7. VÝSTUP A ZOSTUP
Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

8. DODRŽIAVANIE OZNAČENIA
Lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati.

9. POSKYTNUTIE POMOCI
Pri úraze na lyžiarskej trati je lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe.

10. BEZPEČNOSŤ LYŽIARSKEHO VÝSTROJA
Lyžiar môže používať lyžiarsky výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku, a zabezpečený proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskeho výstroja.

11. PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI
Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe alebo pracovníkom strediska.

12. VSTUP NA LYŽIARSKE TRATE
Pred začatím a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na trate zakázaný – hrozí nebezpečenstvo úrazu od strojov upravujúcich trate, najmä navijakových s rozvinutým lanom! Každý návštevník lyžiarskej trate je povinný dodržiavať pravidlá správania na lyžiarskej trati a pre každého návštevníka sú záväzné. Každý lyžiar používa trať na vlastné riziko a pred použitím musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav trate, počasie a na počet lyžiarov. Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania na lyžiarskej trati. Zakázať činnosť zo strany prevádzkovateľa sú oprávnení zamestnanci lanových dráh, kontrolingu prevádzkovateľa a poverené osoby prevádzkovateľom.

Schválené prevádzkovateľom lyžiarskej trate Salamandra Resort, a. s., dňa 7. 9. 2009.