Kvalitné priestory

Základom úspešného kongresu sú reprezentatívne a dobre vybavené priestory. Ponúkame dve prepojiteľné konferenčné sály, jednu rokovaciu miestnosť a ďalšie variabilné miestnosti. Dovedna až pre 130 osôb.

Priestory sú klimatizované, vybavené premietacím plátnom, projektorom a ozvučením. Samozrejmosťou je bezplatné Wi-Fi pripojenie.

Miestnosť Rozmery Kapacita - kino sedenie Kapacita - lavice Kapacita - "U" sedenie Banket "E"
K1 - ľavá 7,5 × 7,5 m max. 40 max. 32 max. 22 - -
K2 - pravá 10,5 × 7 m max. 56 max. 48 max. 34 - -
K1 + K2 7,5 × 14,5 m max. 120 max. 86 max. 50 - -
S1 12,5 × 5 m max. 42 max. 36 max. 22 - -
S2 3,5 × 6,5 m max. 15 max. 12 max. 12 - -
Reštaurácia 21,5 × 8,5 m - - max. 90 80 120
Bar - - - - - -

Klimatizácia v miestnostiach K1 a K2.

Virtuálna prehliadka

Rezervácia konferenčných priestorov

Rezervácia konferencie

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti PREMIUIM STAR HOTELS, PREVÁDZKA HOTEL SALAMANDRA, so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 432 039, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5847/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Premium Star Hotels, a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@salamandra.sk.  V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje budú mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.