Lyžiarske zájazdy a výlety pre školy

Doprajte celej škole zážitky v rezorte Salamandra. V zimnej sezóne sme ideálnym miestom na lyžiarske zájazdy, v lete poskytujeme pestré možnosti vyžitia počas školských výletov s rôznym zameraním.

Zima

Naša zjazdovka je stredne náročná. Vďaka tomu sa na nej môžu bezpečne učiť lyžovať úplní začiatočníci, nudiť sa však nebudú ani skúsenejší lyžiari.

Zľava na lyžiarsky lístok pre školy a materské školy

Výhodná cena denného lyžiarskeho lístka pre deti v rámci školských zájazdov je 5 eur. Táto cena platí aj pre inštruktorov lyžovania. Pred príchodom do rezortu Salamandra treba spísať zoznam žiakov (meno, priezvisko, vek, dátum narodenia). Zoznam musí byť podpísaný riaditeľom školy a opatrený pečiatkou školy. Lístky sa kupujú na základe tohto zoznamu v príslušný deň ráno v pokladnici. K cene lístka treba prirátať zálohu za skipass – 5 eur, ktorú po vrátení lístka v daný deň popoludní alebo na konci týždňa vrátime späť. Tieto cenové podmienky platia aj pre organizované skupiny v rámci materských škôl.

Zľavy pre školské zájazdy neplatia počas víkendov a jarných prázdnin. Viac informácií poskytneme na požiadanie e-mailom: info@salamandra.sk

Podobne ako školy majú v rezorte Salamandra čiastočné zvýhodnenia organizované skupiny.

Leto

Ešte pred letnými prázdninami stihnete u nás nezabudnuteľný školský výlet. Čaká vás pump-track, multifunkčné ihriská či Skill park a mnoho ďalšieho. Do historickej Banskej Štiavnice to máte na skok, a ak zatúžite po cyklovýletoch, sme napojení hneď na niekoľko udržiavaných cyklotrás.

Rezervácia školského podujatia

Rezervácia skupinového podujatia

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti DODDY spol. s r.o., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 31 671 926, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 53530/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: DODDY spol. s r.o., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@salamandra.sk.  V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje budú mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.