Teambuildingy v Salamandre

Zorganizujte teambuilding pre firmy alebo iné skupinové podujatie u nás. Prečo?

  • Ponúkame vám ideálne priestory – indoor aj outdoor
  • Kongresové priestory s kompletným technickým vybavením
  • Skúsený organizačný tím
  • Pokojné prostredie
  • Profesionálny prístup
  • Kvalitné služby
  • Eventy šité na mieru

…a to stále nie je všetko! Hotel Salamandra disponuje bohatou škálou aktivít a služieb, nad ktorými stojí kvalitný realizačný tím pripravený splniť vaše nároky.  Bohatý sprievodný program je možné prispôsobiť na štýl zábavnej či interaktívnej súťažnej aktivity.

NAŠE TIPY:

Na utuženie firemnej spolupráce sú hotel Salamandra a jeho okolie ideálnym miestom. Pripravíme vám nezabudnuteľné zážitky v príjemnom prostredí Štiavnických vrchov. Upevníte vzťahy a oddýchnete si, čo sa na práci pozitívne prejaví okamžite, ale aj z dlhodobého hľadiska.

Či sa rozhodnete pre posedenie pri hudbe, alebo pre aktívne športové zážitky, je len na vás. Svoj tím síce poznáte najlepšie, pri návrhu aktivít vám však radi pomôžeme.

Rezervujte si teambuilding

Rezervácia teambuildingu

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti PREMIUIM STAR HOTELS, PREVÁDZKA HOTEL SALAMANDRA, so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 432 039, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5847/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Premium Star Hotels, a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@salamandra.sk.  V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje budú mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.