Teambuilding na kľúč

Na upevnenie firemnej spolupráce sú hotel Salamandra a jeho okolie ideálnym miestom. Vedeli ste, že podľa výskumov prináša fungujúci kolektív lepšie pracovné výkony a menej stresu? Utužujte kolektív na pracovisku prostredníctvom skupinových aktivít a vytvorte tak optimálne pracovné prostredie. Rezervujte si u nás teambuilding alebo family days a doprajte svojim zamestnancom poriadnu dávku motivácie.

NAŠE TIPY:

Športový teambuilding.
Pre nadšencov aktívneho životného štýlu je k dispozícii množstvo doplnkových služieb a aktivít:

 • turnaje na dvoch multifunkčných ihriskách s príslušenstvom (futbal, nohejbal, volejbal, tenis, bedminton, basketbal, hádzaná, petang)
 • zameranie na cyklistiku – rozsiahly systém cyklotrás, požičovňa a servis bicyklov –  prehliadka okolitých trás so sprievodcom, zjazdová trať Helligon plná adrenalínu, asfaltový pump-track – špeciálna dráha na zábavnú jazdu na bicykloch, ale aj na trénovanie zručností
 • geo catching, orientačný beh, hľadanie pokladu
 • paddle boarding, aquazorbing, kúpanie v tajchu, člnkovanie na tajchu, stavanie plavidiel na tajchu
 • terénne štvorkolky so šoférom, šliapacie štvorkolky, segway
 • lyžiarsky svah s lanovkou
 • klzisko v zime 

 Family Days pre zamestnancov s rodinami

 • veľkorysý priestor v rámci rezortu na súťažné aktivity a stanoviská
 • animačný program na mieru s moderovaním
 • zabezpečenie akejkoľvek tematiky
 • skákací hrad, cukrová vata, nanuky pre deti
 • večerná opekačka a rodinné kvízy
 • grilovačka pri jazere

Rezervácia teambuildingu

Rezervácia teambuildingu

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti PREMIUIM STAR HOTELS, PREVÁDZKA HOTEL SALAMANDRA, so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 432 039, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5847/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a email (ďalej ako „Osobné údaje“) aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Across Private Investments, na hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako „Účel“).

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle.

Doba súhlasu: Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Premium Star Hotels, a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava alebo emailom na osobneudaje@salamandra.sk.  V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje budú mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.