Kurzy prežitia odteraz aj v Salamandra hoteli!

Využite 50% zľavu na všetky kurzy prežitia!

Vedeli by ste prežiť v prírode bez vymožiteľností 21. storočia? Ak ste na otázku neodpovedali kladne, tak tu máme pre vás unikátny kurz prežitia. Vďaka nemu sa naučíte ako nepodľahnúť panike, zostať nažive a nevzdať sa.

Kurz prežitia je určený pre tých, ktorí sa chcú naučiť základné pravidlá prežitia, ak sa stratíte v lese, stanete sa účastníkom havárie dopravného prostriedku alebo prírodnej katastrofy.

Rozdelenie kurzov:

1. Kurz prežitia pre začiatočníkov- LEVEL 1 (9 hodín)

 • základné zručnosti prežitia v prírode
 • stratégiu a psychológiu prežitia, plánovanie návratu domov formou prednášky
 • ako získať pitnú vodu z dostupných zdrojov v prírode, filtráciu a úpravu vody
 • ako získať potravy z dostupných prírodných zdrojov (lov, pasce, zber)
 • ako založiť oheň rôznymi spôsobmi, aké ohne poznáme a kedy ich využívame
 • prípravu vlastného prístrešku a jedla počas činnosti na základni
 • ako získať a vyrobiť nástroje
 • na čo slúžia jednotlivé liečivé rastliny a kde ich získať
 • ako si vyrobiť a správne používať núdzové zbrane
 • ako na seba upozorniť v núdzi prostredníctvom signalizácie

2. Kurz prežitia pre pokročilých- LEVEL 2 (48 hodín)

 • prenocovať vo voľnej prírode alebo v ubytovacích priestoroch
 • stratégiu a psychológiu prežitia, plánovanie návratu domov vo forme prednášky
 • orientáciu v horskom prostredí- topografiu
 • ako získať pitnú vodu a jedlo z dostupných prírodných zdrojov
 • ako založiť oheň v prírode rôznymi spôsobmi
 • pripraviť vlastný prístrešok a jedlo počas činnosti na základni
 • získať a vyrobiť nástroje
 • horolezecké techniky a viazanie uzlov
 • postupy prvej pomoci, možnosti rizík v horúcom a chladnom prostredí
 • ako používať liečivé rastliny
 • ako si vyrobiť a správne používať núdzové zbrane
 • ako na seba upozorniť v núdzi prostredníctvom signalizácie
 • ako prekonať prírodné prekážky
 • ako použiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech

3. Kurz prežitia určený pre priblíženie k realite prežitia- LEVEL 3 (48 hodín)

 • prenocovať vo voľnej prírode
 • stratégiu a psychológiu prežitia, plánovanie návratu domov vo forme prednášky
 • orientáciu v horskom prostredí- topografiu
 • ako získať pitnú vodu a jedlo z dostupných prírodných zdrojov
 • ako založiť oheň v prírode rôznymi spôsobmi
 • pripraviť vlastný prístrešok a jedlo počas činnosti na základni
 • získať a vyrobiť nástroje
 • horolezecké techniky a viazanie uzlov
 • postupy prvej pomoci, možnosti rizík v horúcom a chladnom prostredí
 • ako používať liečivé rastliny
 • ako si vyrobiť a správne používať núdzové zbrane
 • ako na seba upozorniť v núdzi prostredníctvom signalizácie
 • ako prekonať prírodné prekážky
 • ako použiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech

Tematické zážitky z oblasti prežitia

Útek

Čaká vás 12 hodín v horskom prostredí, kde budete prenasledovaný skupinou inštruktorov. Vaša úloha bude jednoduchá. Dostať sa do určeného bodu nepozorovane a využiť pritom všetky svoje zručnosti a skúsenosti. A hlavne- prežiť.

Operácia Broken Arrow

Ide o airsoftovú, takticko-bojovú hru,  ktorej príbeh sa odohráva v horskom prostredí. Pri tajnom leteckom cvičení lietadla Stealth dôjde k sabotáži jedného z pilotov. Ten chce pri pre­lete ponad severnú oblasť uvoľ­niť jad­rovú hla­vicu, čo sa mu aj napo­kon podarí. Pri dopade hla­vica nevy­buchne, nakoľko má bez­peč­nostné pois­tky. Cen­trála vyšle na miesto, kde lie­tadlo hava­ro­valo, špeciálnu vojen­skú jed­notku, kto­rej úlohou je prejsť cez nepria­teľ­ské sku­piny na územie obsa­dené nepria­te­ľom a nájsť hlavicu. Operácia má krycí názov Zlomený šíp.

Čo získate:

 • vedomosti a zručnosti o prežití vo voľnej prírode bez vymožeností 21. Storočia
 • certifikát o absolvovaní kurzu PARTNERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG

Počas kurzov je zabezpečené:

 • zdravotný dohľad počas celej doby trvania kurzu
 • odborní inštruktori v oblasti prežitia, ktorí majú viac ako 10 ročné profesionálne skúsenosti
 • možnosť kúpiť alebo prenajať výstroj