Záchranárske a taktické lanové techniky

Adrenalínový a fyzicky náročný výcvik vhodný aj ako jeden z hlavných programov firemných akcií.

Čo ponúkame

 • zla­ňo­va­nie
 • žuma­ro­vanie (lezenie hore lanom)
 • leze­nie za pomoci lano­vých rebríkov
 • 110 metrov lano­vého pre­mos­te­nia ponad pre­kážku, ktorá môže viesť ponad rieku alebo roklinou
 • via­za­nie uzlov, ktoré určite využi­jete aj v bež­nom živote
 • pou­ži­tie lana ako posled­nej záchrany v krí­zo­vých situáciách

Vybrať si môžete aj zo širšej ponuky

 • zla­ňo­va­nie v teréne
 • zla­ňo­va­nie budov
 • zla­ňo­va­nie mostov
 • ver­ti­kálne výstupy
 • pre­mos­ťo­va­nie terén­nych pre­ká­žok a voľ­ných hĺbok
 • záchrana na lane
 • zla­ňo­va­nie v tandeme
 • vstup do budovy za pou­ži­tia lano­vých techník
 • pre­pí­na­nie z lana na lano